Prof. Buc v časopise Dieťa

Dlho očakávaná senzácia

O kongrese v Granade a “prevratných” poznatkoch o vplyve hliníka na vznik autoimunitných ochorení sme počúvali ešte dlho predtým, ako časopis Dieťa uverejnil rozhovor s prof. Bucom. Rozhovor mal byť veľkým tromfom v rukách rodičov, ktorí si potrebujú obhájiť svoje rozhodnutie neočkovať – pred sebou samými, aj pred pediatrami. Podľa slov samotnej šéfredaktorky mal tento článok prispieť k objektívnemu informovaniu a zmariť márnu snahu (našej stránky) zachrániť povesť hliníkových solí. Renáta Krausová sa tiež nechala počuť, že “Držať ľudí v nevedomosti nejde beztrestne do nemoty”. Za jej spásonosnú snahu o vzdelávanie laickej aj odbornej verejnosti jej dodnes “ďakuje” nejeden pediater. Pritom problematika ASIA syndrómu, o ktorom pojednávajú oba Bucove články, nie je pre slovenských odborníkov žiadnou novinkou

Čo nebolo s článkom v poriadku?

Problém nebol je v “nepravdivosti” uvedených informácií. Problém bol predovšetkým v tom, že profesorove vyjadrenia si mohol každý laický čitateľ interpretovať po svojom. Tiež by sa dalo polemizovať o tom, či takáto vysoko odborná téma patrí do mamičkovského časopisu. Tým nechcem nikoho urážať, ale upozorniť na to, že do tohto antiočkovacieho ošiaľu nás priviedlo nedostatok kritického myslenia, necitlivé zaobchádzanie s dôkazmi (ak vôbec), záľuba vo vyhodnocovaní čiastkových informácií a zneužívanie vedy pre účely demagógie.

V rozhovore sú spomenuté odporúčania (napr. podávať vakcíny s obsahom hlinitých solí až po 6 mesiaci veku dieťaťa), ktoré sú v rozpore s aktuálnym očkovacím kalendárom v SR. Autor si zrejme neuvedomil, ako s touto informáciou naložia bežní rodičia a až v komunikácii s nami jasne povedal: “Na to, aby sa zmenil očkovací kalendár rozhodujú viacerí odborníci na základe určitých faktov, takže zatiaľ sa nič nemení.”

V článku bolo tiež spomenuté, že sa neodporúča očkovať v prípade autoimunitných ochorení v rodine. Keď sme sa šéfredaktorky spýtali na zdroj, v diskusii na svojej stránke uviedla, že čerpala z rukopisných poznámok z kongresu. Na tomto mieste je potrebné spomenúť, že možná kauzálna súvislosť autoimunitných ochorení s očkovaním bola dlho skúmaná, avšak nikdy nebola potvrdená.

Informácia o tom, že príspevok prof. Buca neuverejnil odborný časopis vytvára ilúziu, že závažné NÚ sú na Slovensku nedostatočne zdieľané, či dokonca utajované. O dôvodoch, prečo časopis Interná medicína jeho článok odmietol, sa nezmieňuje, a tým dáva priestor konšpiráciám a dohadom.

A čo je najdôležitejšie – v rozhovore nie je jasne povedané, že prof. Buc uvádza nežiaduce účinky, ktoré:

  • sa vôbec netýkajú vakcín pre deti (napr. narkolepsia ako NÚ po očkovaní Pandemrixom – vakcíne proti chrípke, v oficiálnych záveroch konferencie ani raz nenájdete slovo “child”, “children”, “pediatrics”),
  • ich kauzálna súvislosť s očkovaním nebola dokázaná (napr. autoimunitné ochorenia – GBS),
  • sú mimoriadne zriedkavé vzhľadom na počet podaných vakcín (napr. antifosfolipidový syndróm po očkovaní proti tetanu, alebo MMF spomínaný v štúdii od Shoenfelda).

Veľmi zavádzajúca je takisto informácia o trombocytopenii, ktorá je veľmi zriedkavým NÚ po očkovaní MMR (incidencia 0.087 až 4 prípadov na 100,000). Článok sa venoval adjuvanciám, pritom vakcína MMR hlinité soli vôbec neobsahuje.

V článku je spomenutý tzv. ASIA sydróm, ktorý je predmetom prebiehajúceho vedeckého experimentovania, ale doposiaľ nebol uznaný za samostatnú nozologickú jednotku (nie je zahrnutý v klasifikácií ochorení). ASIA syndróm skúma prof. Shoenfeld, ktorý v žiadnom prípade nepopiera význam očkovania ani neobhajuje jeho svojvoľné odmietanie, skôr naopak:

“First of all, vaccines are very widespread, and I would like to clarify that I am definitely not against vaccines! Vaccines are the best medical development that humankind has had in the last 300 years, and have helped to bring about almost complete eradication of some viral diseases.”

Článok poslúžil anti-očkovacej hystérii

Veľa rodičov si potrebuje obhájiť svoje rozhodnutie, prečo neočkujú. Tento rozhovor im v tom krásne pomohol, pretože ho pochopili a aplikovali ako nezvratný dôkaz, že očkovanie je škodlivé. MUDr. Urbančíková veľmi trefne poznamenala: “Ja vnímam tento rozhovor ako manipuláciu s cieľom využiť jeho (profesorov) status v prospech propagácie cudzích myšlienok.” Napr. homeopat Vladimír Petróci odporúčal rodičom, aby ho pred lekármi použili ako argument, prečo nechcú svoje dieťa očkovať.

Image

Na kongres o autoimunite v Granade a Bucov článok sa dodnes odvolávajú nielen rodičia v diskusiách, ale aj Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.

Prof. Buca sme požiadali o vyjadrenie

Profesorovi Bucovi sme napísali email, v ktorom sme ho upozornili na to, ako boli jeho slová rodičmi pochopené. Poprosili sme ho o svoje jasné stanovisko voči očkovaniu detí a položili niekoľko otázok. Jeho odpovede uverejňujeme so súhlasom autora:

Prof. Buc: Mojim poskytnutím rozhovoru pre časopis Dieťa som vonkoncom nemal v úmysle podporiť antivakcinačnú kampaň, veď by to bolo proti jednoznačným pozitívam, ktoré očkovanie doteraz prinieslo a bude prinášať. Veď keby to tak nebolo, nepokračovalo by sa vo vývoji očkovacích látok proti tým chorobám, na ktoré očkovacie látky ešte nemáme, napr. proti malárii či AIDS. Pokračuje aj výskum vo vývoji nových, bezpečnejších adjuvancií (tiež o tom píšem v učebnici Interná medicína). Na druhej strane, asi od r. 1990, sa registrujú aj nepriaznivé účinky očkovania najmä očkovacími látkami, ktoré ako adjuvans používajú soli hliníka. Svojim rozhovorom som  len chcel informovať, že sa o tejto skutočnosti vie a diskutuje na odborných fórach. Článok, ktorý vyjde tiež nevybočuje z uvedeného, len uvádza literárne zdroje, kde si to ktokoľvek môže overiť, že si nevymýšľam. Pokiaľ ide o dobu, kedy začať s očkovaním, išlo iba o odporúčanie odborníkov na kongrese v Granade, nie moje, na to som malý pán a nemám dostatok skúseností, aby som si dovolil niečo také navrhnúť. Na to, aby sa zmenil očkovací kalendár rozhodujú viacerí odborníci na základe určitých faktov, takže zatiaľ sa nič nemení. Napokon sa tejto tematike opäť bude venovať sympózium na budúci rok v Nice a opäť určite vnesie nové pohľady do tejto problematiky. Takže opäť opakujem, ja som zástanca očkovania, veď som lekár a záleží mi na zdraví populácie, ale na druhej strane nemôžeme si zakrývať oči aj pred možnými negatívnymi dopadmi, ktoré chvalabohu nie sú tak časté. Niekto o tom informovať musí, či to budem ja, alebo niekto iný, nie je dôležité. Ja demagógiu rozhodne nepodporujem a dištancujem sa od nej.

O: Považujete očkovanie za najúčinnejší spôsob prevencie tých ochorení, proti ktorým sa u nás plošne očkuje? 

Prof. Buc: Rozhodne áno. Mám k dispozícii údaje z USA – uvediem pár príkladov. R. 1921 dostalo záškrt 206 939 detí a vďaka očkovaniu v r. 2002 túto chorobu dostalo len jedno dieťa. Podobne tetanus: 1560 v r.1923 a 25 v r. 2002, atď.

O: Odporučili by ste očkovanie (v rámci plošného očkovania) všetkým, ktorí nie sú pre očkovanie kontraindikovaní? 

Prof. Buc: Áno, pokiaľ ozaj tá kontraindikácia tam nie je.

O: Čo hovoríte na „alternatívne“ spôsoby prevencie, ktoré propagujú niektorí odporcovia očkovania, napr. MMS, vitamín C, homeopatia?

Prof. Buc: MMS neviem, čo je za skratku, ostatné nás pre infekčnými chorobami určite neochránia, vitamíny zvýšia našu všeobecnú obranyschopnosť a homeopatia neviem, či má vôbec nejaký účinok na imunitný systém, silne o tom pochybujem.

Koniec rozhovoru.

Táto komunikácia prebehla koncom septembra, ale rozhodli sme sa ju uverejniť až dnes, keď je jasné, že sme neboli sami, kto profesora Buca upozornil na kontroverziu jeho vyjadrení. Veľmi nás teší, že sa nakoniec odhodlal vydať oficiálne stanovisko ku svojej účasti v časopise Dieťa a dištancovať sa od antiočkovacích aktivít redakcie. Sme zvedaví, či aj po tomto kroku ostane prof. Buc v obľube pani šéfredaktorky, alebo ho roznesie v zuboch podobne ako profesora Glasu. Uvidíme.

Reklamy

Komentáre sú uzavreté.

Blog Stats

  • 373 037 hits
%d bloggers like this: