Je očkovanie výnosným biznisom? Prečo sa farma firmám oplatí viac dotovať antivax, než vyrábať vakcíny?

Očkovaním sa každoročne predíde 3 000 000 úmrtiam detí na celom svete a 750 000 detí je vďaka vakcínam ochránených pred trvalými následkami.

Každý 1 USD investovaný do vakcín pre deti generuje úsporu 18 USD. V prípade očkovania dospelých nad 65 rokov proti chrípke je tento pomer až 1 ku 45. Kvôli ekonomickej úspore je očkovanie jednou z priorít vlád vo vyspelých krajinách. 

Z hľadiska finančnej logiky sa farmaceutickým spoločnostiam viac oplatí sponzorovať antivax, pretože na epidémiách by utŕžili viac ako na vakcínach: Ak by sa v USA prestalo dva roky očkovať vakcínou MMR a prišla by epidémia osýpok, farma firmy by na tom utŕžili 30 miliárd USD, čo je viac ako súčasný celosvetový obrat so všetkými vakcínami (ten je 24 miliárd USD). A to hovoríme o jednej krajine a jednej epidémii.

Náklady na liečenie jedného prípadu osýpok sa v Európe pohybujú okolo 500 EUR. Hospitalizácia komplikovaného priebehu je nevyhnutná minimálne v 1 z 10 prípadov osýpok. Náklady na každý prípad osýpok, vyžadujúci hospitalizáciu, dosahujú až 1500 EUR.  20-30% z týchto nákladov putuje do vreciek farma firiem. Cena jednej MMR vakcíny je pritom menej ako 10 EUR.

Vakcíny tvoria len necelé dve percentá celkového obratu farmaceutického priemyslu a 13% obratu najväčšieho výrobcu vakcín – GSK.

Až 80% trhu s vakcínami si delí 5 veľkých korporácií, pretože iba vo veľkých výrobných objemoch dosiahnu úspory z rozsahu tak, aby sa im to oplatilo a aby boli ceny prijateľné. Takáto konsolidácia trhu ho robí zároveň zraniteľnejším, keďže výpadok dodávok u jedného z nich môže viesť k veľkému nedostatku vakcín na trhu a tým k ohrozeniu verejného zdravia.

Biznis s vakcínami je náročný na náklady a relatívne málo ziskový: Celosvetový obrat s vakcínami dnes dosahuje približne 24 miliárd USD. Po odrátaní všetkých nákladov (na výrobu, distribúciu, vývoj a výskum, marketing a predaj, dane) ich skutočný zisk z vakcín tvorí 2,5 miliardy USD, čiže desatinu obratu.

Až 60% nákladov sú fixné náklady (bez ohľadu na vyrobené množstvo). Z toho dôvodu vakcíny potrebujú veľký odbyt, aby začali výrobcovi prinášať zisk. Trhový potenciál je však striktne obmedzený tým, že vakcíny sú človeku podané len niekoľkokrát za život. Na rozdiel od liekov na znižovanie cholesterolu, alebo tlaku, ktoré sú pacientom predpisované dlhodobo.

Vakcíny boli dlho na okraji záujmu farmaceutických spoločností: vysoké náklady na vývoj a výskum, prísna regulácia, nízke marže a právna zodpovednosť (odškodňovanie aj takých prípadov, ktorých súvislosť s očkovaním nebola vedecky dokázaná) odradili 10 zo 14 svetových výrobcov, ktorí medzi rokmi 1988 a 2001 ukončili výrobu a začali sa orientovať na iné, ziskovejšie produkty.

Produkčný cyklus jednej vakcíny trvá približne 12-15 rokov, z toho až 70% času je venovaného kontrole kvality. Náklady na celý proces dosahujú pol miliardy až 1 miliardu USD. Produkčný cyklus je časovo a finančne nákladný a nie vždy úspešný. Neúspechom nedávno skončil napr. vývoj vakcíny proti rakovine od GSK.

production_cycle

Na rozdiel od homeopatie a vitamínov je celý trh s vakcínami veľmi striktne regulovaný. Striktnejšie ako v prípade liekov. V roku 1999 bola z trhu stiahnutá vakcína proti rotavírusom. Pred uvedením na trh bola testovaná na 10 000 deťoch, čo sa neskôr ukázalo ako malá množina. Vakcína bola stiahnutá kvôli nežiaducemu účinku, ktorý sa vyskytoval vo frekvencii 1:10 000. Išlo o intususcepciu („blokáda čreva“). Výpadok vakcíny viedol k úmrtiu viacerých detí následkom rotavírusovej infekcie. Odvtedy je od farmaceutických spoločností vyžadovaná záruka absolútnej bezpečnosti očkovacích látok. GSK a Merck ďalšie rotavírusové vakcíny testovali na 140 000 detí. Náklady na tieto dva klinické testy dosiahli 400 mil. USD.

Až v posledných rokoch začal trh s vakcínami narastať. Umožnili to nové technologické postupy, vďaka ktorým klesajú výrobné náklady, a zlepšená právna ochrana výrobcov cez americký odškodňovací program VICP. Vo vývoji sú nové vakcíny proti chrípke, rakovine, AIDS, malárii. Pfizer v Holandsku minulý rok úspešne otestoval pneumokokovú vakcínu pre dospelých na 85 000 pacientoch.

Ku kasovým trhákom medzi vakcínami patrí Gardasil a Prevnar, ktorých predaj dosahuje viac ako 1 miliardu USD. To je však 7-krát menej ako trh s jednotlivými liekmi na znižovanie cholesterolu, srdcovo-cievne ochorenia a neurologické problémy. Napríklad ročný obrat najpredávanejšieho lieku – Lipitor (na znižovanie cholesterolu) je okolo 12 miliárd USD, čo je veľkosť celého trhu so všetkými vakcínami v USA.

Zdroje pre obrázok: Bio strava http://po.st/7FPxEZ Vitamíny http://po.st/vUrM5n Vakcíny http://po.st/LicGur, http://po.st/N1rRcn Alternatívna medicína http://po.st/vVu2dg

Komentáre sú uzavreté.

Blog Stats

  • 379 209 hits
%d blogerom sa páči toto: