Sloboda nie je svojvôľa. Kde končí sloboda a začína bezohľadnosť?

Faces_In_The_Crowd_by_nickperezToto je autentický príbeh našej čitateľky, ktorá sa kvôli svojej diagnóze musí spoliehať na kolektívnu imunitu a altruizmus svojho okolia. Autorka článku si želala ostať v anonymite, preto jej meno neuvádzame.

Narodila som sa ako zdravé dieťa zdravým rodičom, rovnako ako moji dvaja súrodenci. Mali sme bezproblémové detstvo, rodičia nám zabezpečili všetky naše potreby vrátane potrieb týkajúcich sa zdravia. Prekonali sme len tie detské ochorenia, proti ktorým v čase nášho detstva neexistovalo očkovanie. Musím podotknúť, že som bola vždy menej náchylná na choroby ako moji súrodenci a niekedy ma to dosť štvalo, keď oni mohli byť doma a ja som musela ísť sama do školy. Čítať ďalej

Prečo MUDr. Ludmila Eleková tají dôkaz o objave tisícročia?

milion pre ludmiluPani Eleková je všeobecný lekár – vyštudovala tento smer, ako sama o sebe píše. V súčasnosti sa zaoberá takzvanou alternatívnou takzvanou medicínou (to je ten súbor metód, ktoré ešte nemali a nemajú vedecké opodstatnenie). Napriek tomu, že pani Eleková vyštudovala lekárstvo, ktorého súčasťou sú aj isté znalosti vedeckých poznatkov z chémie, biológie a medicíny, v súčasnej dobe sa venuje najmä jednej metóde alternatívnej medicíny, ktorá jednak všetkým reálne fungujúcim vedeckým poznatkom odporuje a ktorej do súčasnosti neboli preukázané žiadne účinky, nad rámec placeba (dôkazy tu, tu a tu).  Čítať ďalej

Sympózium v Granade – vedecké podujatie alebo antiočkovacia propaganda?

autoimmunity_vaccines_granada2. Medzinárodné sympózium o vakcínach (Granada, 2012), na ktoré sa pomerne často odvolávajú slovenskí odporcovia očkovania pri spochybňovaní informovanosti našich odborníkov (napr. tu a tu), bol zaštítený nadáciou známych anti-očkovacích aktivistov z USA.

Dwoskin Family Foundation je filantropickou nadáciou Alberta a Claire Dwoskin. Nadácia je financovaná výlučne z príspevkov rodiny Dwoskin, ktoré dosiahli 600,000 USD v roku 2010 a 750,000 USD v roku 2011. Ďalšia veľká časť aktív je viazaná v investičných fondoch. Celkový majetok Dwoskin Family Foundation sa v roku 2011 pohybovali na sume 3,5 milióna USD. Čítať ďalej

Rodičia ma odmietli očkovať. Takto vyzeralo moje detstvo.

amy-parkerSom dieťa 70-tych rokov. Dieťa rodičov, ktorí boli posadnutí zdravím. Vyrastala som na neskutočne zdravej strave: žiadny cukor do prvého roka, kojená som bola vyše roka, doma vypestovaná zelenina, surové mlieko, žiadny glutaman, žiadne aditíva, žiaden aspartám. Moja matka praktizovala homeopatiu, aromaterapiu, osteopatiu, denne sme užívali vitamín C, echinaceu, olej z treščej pečene.

Veľa času som trávila vonku. Vyrastala som vedľa farmy v anglickom Lake District, všade som chodila pešo, športovala a tancovala dva razy týždenne, pila množstvo vody. Nemala som dovolené ani bublinkové nápoje. Aj čerstvé džúsy mi riedili veľkým množstvom vody pre ochranu mojich zubov, a za biely chlieb z obchodu a keksík raz za čas, tak ako mali vo svojej desiate iné deti, by som bola ochotná vraždiť. Čítať ďalej

Recenzia knihy Doba jedová 2

doba jedova 2Kto sú autori a o čom je kniha

– Popis vydavateľa knihy hovorí o hlavných autoroch ako o „vysoko erudovaných a medzinárodne uznávaných odborníkoch v oblasti biomedicíny a toxikológie“, no ani jeden z nich nemá medicínske vzdelanie a doposiaľ nepublikoval žiadny vedecký článok o očkovaní v karentovanom medicínskom časopise

– O odbornosti hlavnej autorky prof. RNDr. Anny Struneckej, DrSc. je navyše možné vyjadriť isté pochybnosti aj v rámci jej primárnej špecializácie. V roku 1998 získala cenu Strieborný bludný balvan za „zapojenie vesmírneho vedomia do výuky študentov Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe“ a vysvetlenie, ako je telo človeka napojené cez dýchanie a čakry na príjem kozmickej energie.  Čítať ďalej

Prof. Buc v časopise Dieťa

Dlho očakávaná senzácia

O kongrese v Granade a “prevratných” poznatkoch o vplyve hliníka na vznik autoimunitných ochorení sme počúvali ešte dlho predtým, ako časopis Dieťa uverejnil rozhovor s prof. Bucom. Rozhovor mal byť veľkým tromfom v rukách rodičov, ktorí si potrebujú obhájiť svoje rozhodnutie neočkovať – pred sebou samými, aj pred pediatrami. Podľa slov samotnej šéfredaktorky mal tento článok prispieť k objektívnemu informovaniu a zmariť márnu snahu (našej stránky) zachrániť povesť hliníkových solí. Renáta Krausová sa tiež nechala počuť, že “Držať ľudí v nevedomosti nejde beztrestne do nemoty”. Za jej spásonosnú snahu o vzdelávanie laickej aj odbornej verejnosti jej dodnes “ďakuje” nejeden pediater. Pritom problematika ASIA syndrómu, o ktorom pojednávajú oba Bucove články, nie je pre slovenských odborníkov žiadnou novinkouČítať ďalej

Stanovisko prof. Buca k svojim článkom pre časopis Dieťa

Pediatria 5/2013

AUTOIMUNITNÉ A ZÁPALOVÉ PROCESY INDUKOVANÉ ADJUVANCIAMI – STANOVISKO K ČLÁNKOM PUBLIKOVANÝCH V SEPTEMBROVOM A OKTÓBROVOM ČÍSLE R. 2013 V ČASOPISE DIEŤA

Očkovanie (vakcinácia) sa postaralo snáď o najväčší úspech, ktorý medicína v minulom storočí dosiahla – vďaka nej došlo k celosvetovej eradikácii pravých kiahní (variola) a druhá choroba, ktorá má veľkú pravdepodobnosť sledovať ich osud je detská obrna – poliomyelitída. Výskyt ďalších infekčných chorôb sa zase podstatne zredukoval, Uvediem niekoľko údajov z USA: v r. 1921 dostalo záškrt (diftériu) 206939 detí, kým v r. 2002 len jedno, na osýpky v roku 1941 ochorelo 894 134 detí, kým v r. 2002 len 44 atď.  Čítať ďalej

Rozhovor RTVS s epidemiologičkou Jarmilou Pertináčovou

Rádiožurnál, 16. 09. 2013 (prepis rozhovoru)

E. POTOCKÝ, redaktor: „Sú obavy niektorých skupín rodičov z povinného očkovania opodstatnené?”

Jarmila PERTINAČOVÁ: „U nás sa povinné očkovanie plošné zaviedlo od roku 1957. Za to obdobie sme si vypestovali prakticky vlastne veľmi dobrú imunitu obyvateľstva. Vakcíny podliehali neustálym zmenám, vývojom, modernizácii a treba si pozrieť štúdie svetových kapacít, že tie vakcíny sú naozaj účinné, bezpečné a veľmi dobre tolerované s minimálnymi nejakými nežiaducimi účinkami.” Čítať ďalej

Ministerka Zvolenská o povinnom očkovaní

zvolenskaOčkovanie ako prevencia prenosných ochorení sa vykonáva v záujme jednotlivca aj celej spoločnosti. Ide o najúčinnejší prostriedok ako zabrániť vzniku infekčných ochorení prevažne detského veku, ktoré môžu mať u detí závažný priebeh. Verejno-zdravotným prínosom očkovania okrem zníženia chorobnosti a úmrtnosti je aj prevencia epidémií. Očkovaním vymizli komplikácie, ktoré v mnohých prípadoch viedli k invalidizácii, predĺženiu hospitalizácie a tým k ďalšiemu zvyšovaniu nákladov na potrebnú zdravotnícku alebo sociálnu starostlivosť.

Cieľom medicíny založenej na dôkazoch je aplikovať do medicínskej praxe všetky zistené poznatky s cieľom podporovať zdravie populácie. Dôkazy však musia spĺňať aspekty odbornosti, objektívnosti a pravdivo a jasne informovať o zistených výsledkoch. Tvrdenie, že očkovanie spôsobuje vznik autizmu, alergií, astmy, nie je podložené dôveryhodnými vedeckými štúdiami, ktoré by jednoznačne a objektívne potvrdzovali ich príčinný vzťah. Čítať ďalej

Blog Stats

  • 379 209 hits